Logo

Yolculuk notları…

Ekrem Kızıltaş
Takvim

'Yediğin içtiğin senin olsun, gezip gördüklerini anlat' sözüne uyarak, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'dan başlayıp Ordu, Trabzon üzerinden Of yaylalarına gidip; Amasya, Kastamonu ve Karabük üzerinden döndüğümüz yolculukta gördüklerimizle alakalı bazı hususları aktarmakta fayda var.

Devamını oku
  • 02/08/2019

Bilgi’nin denetlenmesi: Ansiklopediler

Yüksel Kanar

Kelimeler üzerine düşünmek insanı bilinmeyen dünyalara götüren, ilginç sonuçlara ulaştıran, dolayısıyla da olağanüstü zevk veren bir uğraştır. İki ayrı dildeki aynı kelimenin anlam olarak nasıl da birbiriyle tıpatıp benzeşti-ğini görmek insanı şaşırtır. Bu, bizi ister istemez ortak bir “insanlık” dene-yiminin varlığı inancına götürür. İfadeleri ortak bu kelimeler, çok açık biçim-de birikimsel bir insanlık kültürünün varlığını kanıtlar. İlk insandan bu yana, birikimler üst üste yığılarak bugünün toplam dünyasına ulaşıldığını anlatır. Ancak daha sonra kelime ve kültürler ideolojik anlamlara büründürülerek basit ve geçici çıkarlara kurban edilmiştir. Bu durumda artık “dilin büyüsü” bozulmuştur. O, ortak bir bilgeliğin farklı dillerde, çeşitli milletlerce ortak bir havuzdan içilen suyun muslukları olmaktan çıkarılmıştır.

Devamını oku
  • 11/06/2019

Kahraman ya da ‘Rol Model’!..

Ekrem Kızıltaş
Takvim

'Her nefis ölümü tadacaktır' buyuruyor Cenab-ı Hakk… Fuat Sezgin de bu emre uydu ve 94 yaşında Hakk'a yürüdü…

Devamını oku
  • 02/07/2018

15 Temmuz Şehitlerini Yâd Ederken: Kilid-i Mülk-i İslam’ı Korumak

Prof. Dr. Ekrem Demirli
Fikriyat

Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye tüm İslam memleketi yeryüzünün en kıymetli hazinesi, memleketin her parçası da hazine üzerindeki kilit! Namahrem ellere ve necis emellere karşı kilidi korumak ise müminlere yüklenmiş bir vazife. 'İslam memleketi', fiziki sınırlarıyla belirginleşen yeryüzündeki bir kara veya deniz parçasına işaret etmekle kalmaz; içinde insan, tarih ve medeniyet değerlerini barındıran iman ve maneviyat coğrafyası demektir.

Devamını oku
  • 16/07/2017

Sadık Ağabey:
Bir İnanç Bayraktarı !

Enver Beşinci
Dostları kaleminden Sadık Albayrak

Bir dava şuuruyla genç bir imam hatipli olarak okulun kapısında sattığım gazetenin baş yazarının köşe başlığı olan “Mizan”, o körpe dimağımda olağanüstü, ulaşılmaz çağrışımlara neden oluyordu. En başta da onu “ölçü” ile, “terazi” ile ve kutsal adalet duygusuyla eşleştiriyordum.

Devamını oku
  • 11/05/2013

O şimdi "Başbakan" oldu...

Sadık Albayrak
Yeni Şafak

 O şimdi

Ne günlerdi o günler... Çocukluk ve gençlik yılları... Her on yıl onun hayatında bir dönüm noktası idi. Yirmi yaşlarında "gençlik başkanı" oldu. Otuz yaşlarında "il başkanı" ve kırk yaşlarında da "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olduktan sonra bu durumu içlerine sindiremeyen birtakım güçler, siyaset sahnesinden silmek için onu "fikir ve şiir düşüncesi"nin bir mahkumu olarak "çilekeş insanlar"ın çilehanesine soktular...

Devamını oku
  • 14/03/2003